Torat Chesed Elementary Schools

תורת חסד - בי״ס ממ״ח לבנים ובנות

בית הספר הממ”ח “תורת חסד” הוקם בספטמבר 2019, אלול התשע”ט כחלק מהחינוך הממלכתי חרדי בישראל. בשנת תשפ”א יש בבית הספר כיתות א’ וב, לבנים ולבנות, והוא מהווה “בית ספר צומח”. בראש בית הספר עומד הרב אבי הורביץ.

בשנת תשפ”ב בית הספר עתיד לעבור למבנה הקבע שנבנה כעת ברחוב השופר שכונת רמת גבעת זאב. מבנה הקבע יכלול בניין לבנים ובניין לבנות. לכל אחד מהמבנים מיועדת חצר גדולה ומגרש ספורט משלו. תכנית הלימודים העשירה מפוקחת על ידי משרד החינוך והיא כוללת לימודי ליבה ותורה עם למידה חדשנית ודיפרנציאליות בכיתות.
מטרת הלימוד היא להגיע לליבו של כל ילד. לצורך כך משתמשים באמצעי הוראה מגוונים למידה אקטיבית בשיתוף רב של התלמידים.

בית הספר שואף לטפח בכל ילד יוזמה, חשיבה יצירתית ויכולת ביטוי גם בכיתה. מתוך הבנה שלימוד אינו העברת חומר, אלא יצירת סקרנות, רצון ללמידה ומתן כלי למידה שבאמצעותם יצליח התלמיד לחקור ולהצליח בכל תחומי העניין שלו.
במסגרת פעילות בית הספר, הוא רואה חשיבות רבה ביצירה של קהילתיות, הכוללת בין השאר שיתוף פעולה הדוק עם ההורים והקהילה. תפיסת הנהלת בית הספר הוא היותו חלק מהחיים, ולא מנותק מהחיים. זו הדרך לחנך לשייכות ויצירת חשיבות לציבוריות ולקהילה, יחד עם רצון לתרום, לגדול, ולהגדיל.

Skip to content