ישיבת נהרדעא

נהרדעא ישיבה חרדית תיכונית

הישיבה

שמה הטוב של ישיבת "נהרדעא" הממוקמת בקמפוס מפואר בקרית ישמח משה שבגני תקווה הולך לפניה בעיקר בזכות תלמידיה הרואים את הדוגמה האישית הניכרת בצוות החינוכי המשקיע את כל כולו בפיתוח אישיותו של כל תלמיד ובהשריית אווירה טובה ומיוחדת בין כתליה והמכוון את המשך דרכם של הבוגרים בטובות שבישיבות הגבוהות.

הישיבה הוקמה ע"י הרב חנוך ורדיגר במסגרת פעילותה של "פועלי אגודת ישראל" (וע"י עמותת "נהרדעא"), תנועה מפוארת, מיסודו של הרב אברהם ורדיגר ז"ל, אשר דגלה בשילוב של תורה ודרך ארץ, והוותה מקור משמעותי לפעילויות אשר תאמו רוח זו. בשנת תשפ"א נכנסה הישיבה אל רשת "נצח". 

תוכנית הלימודים בישיבה מושתתת על לימודי גמרא בעיון ובבקיאות לצד לימוד תורה, נביאים וכתובים והלכה בהנחיית צוות ר"מים תלמידי חכמים מובהקים. לימודי החול נלמדים ברמה גבוהה (4 ו-5 יחידות לימוד במתמטיקה, אנגלית, מחשבים ואלקטרוניקה) ומהווים מסגרת איכותית ומשלימה.

למרות שהלימודים הכלליים תופסים רק כ-3 שעות מסדר יומם של התלמידים, תוצאות בחינות הבגרות ברמה שבין 32 ל-38 יחידות ובראשם כמובן בלימודי הקודש, מדברות בעד עצמן: התלמידים עוברים אותן בס"ד בציונים גבוהים.
המסגרת הלימודית משתלבת היטב באווירה המיוחדת השוררת בין כותלי הישיבה והבאה לידי ביטוי בפעילויות חברה וביניהן 'זיץ' הנערך מדי 'ליל שישי', שבתות, טיולים וגם בימי 'בין הזמנים'.

הצוות

בראש הישיבה עומד הרה"ג רבי ברוך לנדאו.

המנהל הרוחני: הרה"ג רבי יוסף בורנשטיין וכאחראי על 'לימודי החול על טהרת הקודש' משמש הרב יעקב קושלנד.

בצוות הרמ"ים: הרבנים רבי יוסף בורנשטיין (שיעור א'), רבי אליהו זלושינסקי (שיעור ב') רבי מנחם ורדיגר (שיעור ג'), וראש הישיבה – הרה"ג ברוך לנדאו (שיעור ד').

בצוות לימודי החול מורים מיומנים ובעלי ניסיון ברמה גבוהה, בעלי תואר ותעודת הוראה. המנהל הפדגוגי והמקצועי: מר אלון שוסטר, מטובי מנחי המורים במוסדות התיכוניים.

תכנית הלימודים ומגמות

מקצועות החובה הכלולות בתוכנית הלימודים, בנוסף לתושבע"פ: תנ"ך, ספרות, מחשבת ישראל, לשון והבעה, היסטוריה, אזרחות, אנגלית ומתמטיקה.

מקצועות בחירה: אלקטרוניקה ומחשבים.

פעילות חברתית

הנהלת הישיבה רואה בערכי החברות, האחווה והערבות ההדדית מרכיב מרכזי בעיצוב אישיותו של התלמיד להתחשבות בזולת ובמחויבות כלפי הפרט ומטמיעה אותם כחלק אינטגראלי בחיי היום יום ובפעילויות יזומות הכוללות ימי עיון, הרצאות וטיולים, לצד פעילות חסד בקהילה.

הפנימיה

ההווי הישיבתי וחיי החברה בישיבה באים לידי ביטוי גם מעבר לשעות הלימודים – בחדר האוכל הנרחב, בו מוגשות ארוחות עשירות ומשביעות וכן בפנימייה המפוארת על החדרים המאובזרים שבה, המפוקחת היטב על ידי הצוות החינוכי. לרשות התלמידים עומדים חדר מוסיקה פעיל ומתקני פנאי. הישיבה מאפשרת למעוניינים בכך – מסגרת אקסטרנית – ללא פנימיה.

במרוצת שנות קיומה זכתה הישיבה שעשרות בוגריה מאכלסים את ספסלי בתי המדרש בישיבות הגדולות הפזורות ברחבי הארץ, חדורי אהבת תורה ויראת שמים.

הרשמה

הרישום לישיבה מתחיל במילוי טופס הבקשה להרשמה באתר על כל פרטיו ושליחתו בצרוף דמי הרשמה בסך 200 ₪, אותם ניתן לשלם גם באמצעות אתר זה.
לאחר קבלת השאלון מוזמן המועמד לישיבה למבחן על סוגיה תלמודית הנלמדת לראשונה בקבוצה בפני ראש הישיבה והמנהל הרוחני. אם עמד במבחן זה בהצלחה מופנה המועמד ל'מבחן קרני' של מכון פסיכוטכני חיצוני, המותאם במיוחד למועמדים לקבלה כתלמידי הישיבה בעתיד.

הכתובת: סמטת עין גנים 12, קרית ישמח משה, גני תקווה. טל. 03-9080582

דילוג לתוכן