כנס "משולש הזהב" בחיידר החסידי

כנסים רבים בענייני חינוך עוסקים בשאלות של חינוך הילדים במסגרת הביתית. כינוסים מקצועיים מתמקדים בקידום המחנכים העוסקים בחינוך ילדי ישראל לתורה ולמידות טובות. לא רבים הם הכנסים העוסקים בציר המשולש שבין מחנכים הורים וילדים. הורים רבים אינם יודעים כיצד לנהוג במקרה למשל שבניהם ננזף על ידי המחנך וכדומה. לעיתים נדרשים כלים מקצועיים, בקשר המשולש הזה. בחיידר החסידי בירושלים, קיימו לאחרונה, כינוס מיוחד תחת השם 'משולש הזהב' יחסי גומלין בין ילדים מלמדים והורים.

הכנס כשמו כן הוא, עסק בזהב האמתי של כל הורה והורה ושל כל מלמד ומלמד, ילדי התלמוד תורה, תינוקות של בית רבן, העתיד של עם ישראל. את הכנס בהשתתפות הורי ומלמדי החיידר החסידי, פתח מנהל החיידר החסידי איש החינוך ר' שלום איינהורן שהציג את האני מאמין של החיידר החסידי: לימוד תורה מתוך אהבה וחיבור. חינוך לדרך תורה ויראת שמים. עבודת המידות ובין אדם לחברו. העמקת הקשר הפנימי והרוחני ועיצוב הזהות האישית. שימת דגש על עולמו האישי והחברתי של התלמיד. העמדת התלמיד במרכז העשייה החינוכית. הקניית כישורי חיים. חיזוק המשמעת העצמית והמחויבות האישית. טיפוח הכישרון האישי והעשרה בתחומי עניין. עידוד להישגיות לימודית וחברתית. מעורבות.

לאחר מכן נשא דברים המחנך הדגול פה מפיק מרגליות ר' מתתיהו דייטש, שדיבר על השותפות הגדולה בין ההורים למחנכים. יש נקודת מבט שגויה, שרואים את ההורים כאחראים על חינוך הילד בבית ועל המלמדים כאחראים על החינוך שלו בתלמודו תורה. אבל האמת היא שהכול מתחבר ביחד. יש פה משימה משותפת של ההורים והמלמדים לחנך את ילדי ישראל בדרך התורה והמצוות. וכמו שאומרים חז"ל שיש שלושה שותפים באדם. ככה בחינוך הילדים יש שני שותפים. ההורים והמלמדים. וכל אחד ואחד מהם צריך גם לעשות את תפקידו וגם לדעת להיות בקשר עם השותף השני כדי שביחד יגדלו את הפרחים שלנו. לקראת סיום התכנסו ההורים לסדנת חינוך חווייתית אותה הנחה בטוב טעם ודעת מנכ"ל רשת 'נצח' ר' מנחם בומבך. את האירוע נעל בדברי סיכום ברכה ותודה סמנכ"ל הרשת ר' מיכאל נכטיילר, שהודה לכל העוסקים במלאכת הקודש של חינוך ילדי ישראל על הערב המרומם שהוקדש לנושא החשוב של משולש הזהב המקשר בין השותפים בחינוך וגידול הילדים בדרך התורה.

כינוס מחנכים והורים 'משולש הזהב' (באדיבות המצלם)

דילוג לתוכן